Rekrutteringsprosessen kan være både tid- og ressurskrevende, og innebærer alltid en underliggende risiko dersom du tar en dårlig avgjørelse – og velger feil kandidat.

241
241

Smart rekruttering er en av hjørnesteinene i ethvert vellykket selskap, men i et forretningslandskap i rask endring blir det stadig vanskeligere å finne de rette kandidatene. Nå ser flere og flere selskaper at det kan være både lønnsomt og tidsbesparende å la eksterne eksperter ta seg av rekrutteringsprosessen.

Les også: Rekruttere selv eller via byrå? Når går “vinninga opp i spinninga”?

Her er fire gode grunner til å outsource rekrutteringen.

1. Lavere kostnader

Enkelte begrunner avgjørelsen om å ta seg av rekrutteringen internt med at de ikke ser poenget i å betale noen for å finne aktuelle kandidater når dette er en jobb selskapets HR-ansvarlig kan ta seg av.

Dette til tross for at erfaringer viser at jakten på de rette kandidatene raskt kan en langt dyrere affære enn antatt. Annonsekostnadene kan i seg selv bli høyere enn du hadde regnet med, og når du iberegner tiden og ressursene du invester i grunnarbeid, annonseutforming, organisering, screening og intervjuprosesser kan totalkostnadene bli svimlende.

Når du engasjerer et eksternt bemannings- eller rekrutteringsbyrå trenger du ikke å forholde deg til uforutsette kostnader og sprengte annonsebudsjetter. I stedet avtales faste prisrammer, som i de aller fleste tilfeller utgjør en betydelig lavere totalkostnad.

2. Raskere resultater

Hvor lang tid har du planlagt å bruke på ansettelsesprosessen? Hvor mange kandidater skal intervjues? Og hva gjør du dersom du ikke har funnet den rette kandidaten innen avtalt tid?

Dedikerte bemannings- og rekrutteringsbyråer er eksperter innen sitt fagfelt, med tilgang til et vidstrakt nettverk av gode og relevante forbindelser fordelt på et bredt spekter av bransjer og nisjer. De har god kjennskap til ulike marked og målgrupper, følger nøye med på rekrutteringstrender og har velprøvde, strømlinjeformede rekrutteringsprosesser.

Denne kombinasjonen av erfaring, kunnskap og nettverk gjør at spesialiserte bemannings- og rekrutteringsbyråer enkelt kan identifisere den korteste ruten til målet. Dermed kan de også levere raskere resultater enn når rekrutteringsarbeidet gjøres internt i selskapet.

3. Høyere kvalitet på ansettelser

Rekrutteringsbyråer kjenner ikke bare den korteste ruten til målet, men også den beste.

Erfarne eksperter innen rekruttering og bemanning vet akkurat hvor de skal lete for å finne de beste kandidatene, hvilke kvaliteter og egenskaper de skal se etter, hvordan de kommer i kontakt med kandidatene og hvordan de skal tilnærme seg dem.

Fordi mye av grunnarbeidet allerede er gjort kan bemannings- og rekrutteringsbyråene tilordne langt mindre tid til de tunge løftene, og i stedet bruke ressurser på å finne de perfekte kandidatene for deg og ditt selskap.

Resultatet er ansettelser av høyere kvalitet og betydelig lavere turnover.

Les også: Hvordan ansette rett person? 5 tips for å unngå feilansettelser.

4. Frigjør tid og ressurser

Som HR-ansvarlig er arbeid rundt rekruttering sannsynligvis en viktig del av arbeidsdagen din. Samtidig er det på ingen måte den eneste arbeidsoppgaven du har.

Et generelt kjennetegn ved rollen som HR-ansvarlig er at du nærmest til enhver tid har litt for mye å gjøre, og riktig prioritering er avgjørende for å utføre jobben på en effektiv og god måte.

Hvor mye tid og ressurser skal du sette av til å rekruttere nye ansatte? Hva kan du utsette eller nedprioritere for å tilordne nok tid til rekrutteringen? Hva gjør du når tidsbudsjettet sprekker?

Ved å outsource rekrutteringen til spesialister frigjør du både tid og ressurser som kan dedikeres til andre viktige oppgaver på agendaen. For nå har det vel kanskje gått litt vel lang tid siden forrige runde med medarbeidersamtaler?

Ønsker du å få hjelp til rekrutteringen? Randstad er en av verdens største aktører av HR og bemanningsløsninger, og vi har hjulpet en rekke selskaper med å nå ut til - og rekruttere - gode, kvalifiserte kandidater. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, da vel!

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her