For mange bedrifter kan det å skulle bruke penger på ekstern bistand ved nyansettelser virke som en unødvendig utgiftspost. Hvorfor betale noen til å gjøre en jobb man kan gjøre selv? Men før neste behov for nye medarbeidere melder seg, kan det være lurt å gjøre seg noen tanker om hva det innebærer. En rekrutteringsprosess har mange fallgruver og er en tidkrevende prosess som uten unntak vil gå på bekostning av den daglige driften. I et næringsliv hvor tid er penger, når går «vinninga opp i spinninga» for din bedrift?

271-1
271-1

Først skal en attraktiv annonse utformes og plattformer for annonsering velges. Innholdsmarkedsføring, video eller tradisjonell annonse - I vår digitale verden er mulighetene mange og forventningene høye. Vet du hvor din neste gullkandidat befinner seg? Og hvilken type annonse som vil appellere til målgruppen?

Jobbsøkere forventer mer av en fremtidig arbeidsgiver enn de gjorde før, og prosessen de går inn i når de søker på en stilling, er gjerne deres første ordentlige møte med bedriften. Det er derfor viktig at alle søkere vurderes og håndteres på en god måte. Har dere ressurser til å møte alle spørsmål og henvendelser, samt gjennomføre prosessen innenfor den tidsrammen som er forespeilet og forventet?

Graden av validitet i intervjuer og referansesjekker er avgjørende for om det faktisk er den rette medarbeideren som trekker det lengste strået. Det er mer enn bare en CV som skal vurderes. Personlige egenskaper og kjemi med resten av arbeidsgruppen må tas med i vurderingen før en ansettelse. Det krever at man er godt forberedt, vet å stille de gode spørsmålene og evner å gjøre både objektive og subjektive vurderinger underveis. Er du eller noen i din bedrift kurset i intervjuteknikk og referansesjekk? Har din bedrift tilgang på godkjente testverktøy som kan sikre ytterligere validitet i prosessen?

Feilansettelser er et velkjent problem i norsk næringsliv, og ikke minst, en kostbar affære. En undersøkelse gjort av Randstad (PAMA) i 2006 viste at hele ni av ti norske bedrifter har feilansatt medarbeidere. Det går utover både bunnlinjen og det øvrige arbeidsmiljøet. Dersom bedrifter hadde investert mer i prosessen frem til ansettelsen (det være seg i form av kunnskap, teknologi, tid eller ekstern bistand), så hadde kanskje tallet på feilansettelser vært langt mindre?

For å hjelpe deg i din neste jakt på nye medarbeidere, kan du nå laste ned Randstad sin intervjuguide helt gratis. Dersom du ønsker å vite mer om rekrutteringsbistand eller våre bemanningstjenester, ta kontakt med ditt lokale Randstad kontor eller gå inn på www.randstad.no for mer informasjon.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her