forbered deg før intervjuet

 • Les igjennom stillingsannonsen, søknaden og CVen på nytt før intervjuet
 • Se gjerne på bedriftens nettsteder.
 • Tenk godt gjennom hvorfor du vil ha jobben og hvorfor arbeidsgiver bør velge deg.
 • Hvordan vil du presentere deg selv? (bakgrunn, interesser, egenskaper og kvalifikasjoner).
 • Hvilke spørsmål kan du få på intervjuet?
 • Hva er dine sterke og svake sider? (Vær forberedt på å begrunne. Unngå klisjeer).
 • Tenk gjennom hvilken spesiell kompetanse eller egenskaper du kan bidra med i denne stillingen, som kan hjelpe firmaet med å nå sine mål (f.eks. Hva kan du tilføre stillingen?).
 • Tenk gjennom dine tidligere prestasjoner og mål. Vær forberedt på å gi spesifikke eksempler fra tidligere arbeid som illustrerer hvordan du nådde målene dine.
 • Vær forberedt på å gi eksempler fra din bakgrunn som belyser egenskaper som: Selvtillit, kommunikasjonsevne, lederegenskaper, energi og motivasjon, initiativ og fleksibilitet, ansvarsfølelse, samarbeidsevne, problemløsning, profesjonell holdning, positiv innstilling.
 • Tenk gjennom alle dine erfaringer – arbeid, kommunikasjon og frivillig arbeid, hjemmeværende eller håndballtrener. Den kompetansen og de egenskapene du har utviklet kan ha betydning for den stillingen du søker. Husk å vise egenskaper som selvtillit og energi under hele intervjuet.

intervjudagen

 • Under intervjuet bør du være engasjert, frempå og stille med godt humør.
 • Ta med deg notater, CV, søknad, attester og vitnemål, samt kontaktinfo til referanser til intervjuet.
 • Kle deg slik at du føler deg vel.
 • Møt i rett tid.
 • Husk hvilken avdeling du skal til og hvem som er kontaktperson for stillingen.
 • Fast håndtrykk og god blikkontakt er alltid positivt.
 • Det er normalt å være nervøs, og det vet den som rekrutterer. Å si det som det er demper nervøsiteten.
 • Vis evne til å lytte.
 • Ta gjerne med notatpapir og penn. Noter underveis mens rekruttereren presenterer bedriften og jobben. Det gir et seriøst og solid inntrykk. Du viser at du er interessert i jobben!

selve jobbintervjuet og intervjuspørsmålene

Du møter en eller flere personer. Intervjuet åpner gjerne med at ntervjuer/arbeidsgiver forteller litt om bedriften og den ledige stillingen. Du presenterer deg, og vil så få stilt spørsmål. Nedenfor finner du noen spørsmål som vanligvis stilles under et intervju. Du kan få andre spørsmål, og du behøver heller ikke få alle disse spørsmålene. Vi anbefaler at du tenker gjennom på forhånd hvordan du vil svare på disse spørsmålene.

 • Hvorfor søkte du på denne jobben?
 • Hva har du arbeidet med tidligere?
 • Hvorfor sluttet du i ditt tidligere arbeid?
 • Hvilke sterke sider har du i en arbeidssituasjon? Gi eksempler.
 • Hva gjorde du i den perioden det er «hull» i CV-en? Vær ærlig.
 • Blir du lett stresset? Hva mener du om arbeid under tidspress?
 • Foretrekker du faste rutiner, eller må det være nye oppgaver hele tiden?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du minst med?
 • Hva er det mest positive og negative du kan si om deg selv?
 • Foretrekker du å jobbe selvstendig eller i team?
 • Hvorfor bør vi ansette akkurat deg?
 • Hva kan du bidra med i denne jobben?
 • Hva tror du at du jobber med om fem år?
 • Dersom det er informasjon som du på forhånd ikke har fått svar på, kan du spørre om dette under intervjuet.
 • Et intervju varer vanligvis 30-90 minutter.
 • Noen ganger kan du bli spurt om å gjennomgå en personlighetstest.
 • Enkelte arbeidsgivere intervjuer kandidater i grupper. Intervjuet avrundes med informasjon om prosessen videre. Hvor lang tid det vil ta, hvor mange søkere det er og hvor mange som er innkalt til intervju. Du vil som regel få vite når du kan regne med å høre noe. Blir det ikke sagt noe, så spør gjerne. Intervjuet er ikke ment som et avhør, men som en samtale der formålet er å bli bedre kjent med deg!

dette vil den som intervjuer blant annet fokusere på:

 • Motivasjon – Virker du spesielt interessert i denne stillingen?
 • Engasjement – Brenner du for oppgavene?
 • Kjemi – Vil du passe inn?
 • Resultater – Hva har du oppnådd tidligere?

etter intervjuet

Send gjerne en e-post der du takker for et hyggelig intervju. Du kan ringe etter ca 14 dager hvis du ikke har hørt noe. Ikke mist motet selv om du ikke fikk jobben. Glem ikke at når du er blitt innkalt til intervju, anser arbeidsgiver deg som potensielt kvalifisert til stillingen! Det er god trening å gå på intervju. Du kan ha gjort et flott inntrykk selv om du ikke fikk jobben.