Ledere har som regel direkte kontakt med medarbeiderne sine daglig, og de fungerer ofte som bindeledd mellom toppledelsen og medarbeidere. Disse forbindelsene gir lederne en utrolig stor innflytelse over medarbeiderne. Ledere spiller en viktig rolle i å skape motivasjon på arbeidsplassen, men de kan også ha en atferd som ødelegger den. Sannheten er at bedriften din kan ha alle de riktige retningslinjene og rutinene på plass, men hvis lederne ikke klarer å implementere dem på riktig måte, vil du aldri høste fordelene.

235
235

Når du kombinerer dagens mangel på talenter og det eksisterende kompetansegapet med det lave medarbeiderengasjementet på mange arbeidsplasser, er det lett å se hvorfor arbeidsgivere ikke kan vente lenger med å ta grep. Hvis du ønsker å tiltrekke deg og beholde de talentene organisasjonen din trenger for å fortsette å vokse og forbli konkurransedyktig, må du fokusere på å øke medarbeidernes motivasjon på hele arbeidsplassen. Undersøkelser viser at dette starter med lederne.

Vi skal se nærmere på hvilken rolle ledere spiller når det gjelder å fremme medarbeidernes motivasjon på arbeidsplassen, og hvilken innvirkning de har. 

Last gjerne ned vårt faktaark om virkningen av medarbeidernes motivasjon på arbeidsplassen nedenfor.

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan ledere påvirker medarbeidernes motivasjon.

last ned gratis guide

påvirke produktivitetsnivået.

Mens uengasjerte ledere koster globale selskaper milliarder av dollar i året, viser studier at dyktige ledere kan øke produktiviteten med 22 % og lønnsomheten med 48 %. Hvordan kan ledere utgjøre en så stor forskjell? En ting ledere har stor innflytelse på, er å sørge for å ha den rette kombinasjonen av ferdigheter og personligheter i teamet. Ledere har direkte innvirkning på de ansattes evne til å arbeide, samarbeide og lære på arbeidsplassen. Måten lederne dine påvirker de ansattes motivasjon på eller mangel på motivasjon, kan påvirke produktiviteten på en rekke måter, blant annet:

  • arbeidsmiljøet på arbeidsplassen: Ledere setter tonen for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. De kan skape enten et engasjerende miljø som effektivt fremmer kommunikasjon og teamarbeid, eller en usunn arbeidsplass som hindrer produktivitet og øker gjennomtrekken av ansatte.
  • effektiv opplæring: Det er opp til lederne å sørge for at teammedlemmene får riktig opplæring og forstår arbeidsoppgavene sine. Man kan lage gode opplæringsmoduler, men hvis lederne ikke sørger for at alle medarbeiderne fullfører opplæringen og forstår sitt ansvar, vil de ikke være effektive i å oppnå bedre resultater.
  • kontinuerlig støtte: Enten du jobber i en butikk, innen produksjon eller bedrift, er ledere nøkkelen til å holde produktiviteten i gang. Dette ved å gi kontinuerlig støtte etter behov. Når dette gjøres på riktig måte, kan denne daglige støtten også bidra til å skape engasjement i teamet.
  • karriereutvikling: Ledere kan og bør spille en avgjørende rolle når det gjelder å hjelpe medarbeiderne med å utvikle karrieren og avansere bedriften. Ved å ha en-til-en-samtaler med medarbeiderne kan ledere hjelpe dem med å utvikle ferdigheter og dra nytte av opplæringsprogrammer, og hjelpe dem med å nå målene sine.
  • beholde: Som nevnt ovenfor er dårlige ledere ofte ansvarlige for stor gjennomtrekk i en bedrift. Dette kan føre til mer arbeid og forsinkelser i forskjellige prosesser, da nytt personale må ansettes og læres opp.

bygge og fremme relasjoner på arbeidsplassen.

Det er nesten umulig å jobbe med noen dag ut og dag inn uten at det oppstår en eller annen form for relasjon. Selv om disse relasjonene på arbeidsplassen vanligvis er svært forskjellige fra personlige relasjoner, er de fortsatt en viktig del av arbeidstakernes liv og bidrar til deres generelle velferd. En 10-årig studie utført av University of Johannesburg viser at arbeidstakere med sjefer som er hensynsløse, hemmelighetsfulle og kommuniserer dårlig, har 60 % større sannsynlighet for å få hjerteinfarkt enn de som har bedre ledere.

Dette er enda en grunn til at det er viktig å sørge for at bedriften ansetter de riktige lederne i de riktige stillingene. Ledere som bygger usunne relasjoner med medarbeiderne, utsetter bedriften for risiko for større gjennomtrekk, og det kan, som du allerede vet, være ganske kostbart. På den annen side kan ledere som tar seg tid til å fremme positive relasjoner på arbeidsplassen, bidra til å øke medarbeidernes motivasjon og andre positive forretningsresultater.

1161
1161

hvordan ledere kan bidra til å forbedre medarbeidernes motivasjon.

Siden ledere har så stor innflytelse på nivået av motivasjon på arbeidsplassen, er det fornuftig å inkludere dem i planen for å forbedre medarbeidernes motivasjon. Her ser vi på noen av de viktigste måtene ledere kan spille en nøkkelrolle på i å forbedre engasjementet på arbeidsplassen for teamene sine.

trener kontra leder

Det har oppstått en trend om at bedrifter oppmuntrer lederne sine til å fungere mer som en trener for teamene sine enn som en leder. Hva er forskjellen mellom en trener og en leder? I idretten er det vanligvis lederne som tar seg av de organisatoriske og administrative oppgavene i laget. Det er treneren som tilbringer alle treningene med laget og blir kjent med styrkene og svakhetene til hver enkelt spiller, slik at de vet hvilken posisjon som er best for hver enkelt. Trenere støtter også laget og jobber for å bygge lagkameratskap slik at medlemmene kan jobbe sammen på en helhetlig måte.

En trener i stedet for en leder er akkurat det de ansatte vil ha. Så lenge lederne dine kan fungere som sterke, effektive, rettferdige og oppmuntrende trenere, kan denne overgangen fra leder til trener absolutt bidra til å øke medarbeiderengasjementet på arbeidsplassen.

hyppige tilbakemeldinger

Ifølge en fersk Gallup-undersøkelse får 84 % av de motiverte medarbeiderne tilbakemelding minst én gang i uken, sammenlignet med bare 15 % av de umotiverte medarbeiderne. Denne statistikken viser en klar sammenheng mellom tilbakemelding og motivasjon. Den viser også at standard medarbeidersamtaler en eller to ganger i året ikke er nok til å skape motivasjon på arbeidsplassen.

I stedet må lederne gi hyppige og konsekvente tilbakemeldinger til alle medarbeiderne i teamet sitt. Dette inkluderer å fortelle arbeidstakerne når de gjør en god jobb og når de kanskje gjør noe feil, og støtte dem i jobben etter behov.

effektiv kommunikasjon

Kommunikasjon er en av kjernefaktorene for å øke medarbeidernes motivasjon på arbeidsplassen. Selv om effektiv kommunikasjon er viktig på alle nivåer i bedriften, er den avgjørende på leder-medarbeider-nivå. Fra toppledelsen må de ansatte få et klart og konsist budskap om hvem selskapet er og dets overordnede oppdrag, verdier, mål og målsettinger. Samsvar med dette budskapet kan bidra til å bygge tillit hos arbeidstakerne og øke motivasjonen.

Samtidig som ledere må være konsekvente når de formidler bedriftens målsettinger, er de også ansvarlige for å kommunisere bedriftens daglige funksjoner. Medarbeidere ønsker å vite nøyaktig hvilke oppgaver de har ansvar for, og det er opp til lederne å sørge for at dette er tydelig. Arbeidsgivere må sørge for at de plasserer ledere med sterke og effektive kommunikasjonsevner i de riktige rollene.

Les mer om de viktigste tingene som påvirker de ansattes motivasjon i vårt faktaark nedenfor.

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan ledere påvirker medarbeidernes motivasjon.

last ned gratis guide

rettferdighet og likeverd

Noe av det verste ledere kan gjøre for å ødelegge medarbeidernes motivasjon på arbeidsplassen, er å favorisere noen få teammedlemmer. Dette kan føre til at de ekskluderte teammedlemmene føler seg undervurdert, frustrerte og klare til å se seg om etter nye jobber. En fersk studie viser faktisk at bare ett tilfelle av ekskludering, til og med mikroekskludering, kan føre til et fall i produktiviteten på 25 % umiddelbart etter hendelsen.

Selv om disse hendelsene kan være vanskelige å identifisere og stoppe, må arbeidsgivere utvikle tiltak for å prøve å forhindre partisk lederatferd. Vurder å bygge medarbeiderengasjement ved å gjennomføre pulsundersøkelser eller bruke avslutningsintervjuer for å identifisere potensielle problemer eller dårlige ledere, og deretter iverksette tiltak for å forhindre at disse problemene oppstår i fremtiden. Lederopplæring som tar opp disse spørsmålene, samt klare retningslinjer, kan også bidra til å utvikle en rettferdig og upartisk arbeidsplass som fremmer medarbeidernes motivasjon i stedet for å stå i veien for den.

meningsfull anerkjennelse

Ansatte ønsker, og kanskje til og med trenger, hyppig anerkjennelse på jobben for å være tilfredse i rollene sine og lykkelige på jobben. En fersk undersøkelse viser at ansatte som får regelmessig anerkjennelse, har 56 % mindre sannsynlighet for å vurdere å slutte i jobben og 73 % mindre sannsynlighet for å bli utbrent på jobben. Dette er svimlende tall som arbeidsgivere ikke bør ignorere.

Selv om bedriften som helhet kan ta skritt for å tilby noen former for anerkjennelse, for eksempel å anerkjenne mange års tjeneste, er det de som jobber direkte med de ansatte som kan ha størst innvirkning. Ledere kan utgjøre hele forskjellen når det gjelder anerkjennelse av medarbeiderne. Det viktigste er å sørge for at lederne anerkjenner alle ansatte for deres prestasjoner og hjelper dem til å føle tilhørighet, ellers kan noen medarbeidere føle seg glemt eller ikke verdsatt av bedriften.

karriereutvikling

Opplærings- og karriereutviklingsprogrammer avgjørende for dagens arbeidstakere. Ansatte ønsker ikke alltid å gå et nivå opp, men ønsker å fortsette å lære og utvikle ferdigheter. Selv om det alltid anbefales å åpne disse programmene for alle medarbeiderne i bedriften, bør lederne alltid være på utkikk etter de medarbeiderne som vil ha mest nytte av dem.

Ved å identifisere hver enkelt arbeidstakers styrker og svakheter og gjennomføre hyppige en-til-en-møter for å bedre forstå arbeidstakerens karrieremål, er lederne best egnet til å hjelpe medarbeiderne med å finne ut hvilke opplæringsalternativer og avansementsmuligheter som passer best for dem. Denne typen forhold mellom ledere og ansatte kan bidra mye til å skape arbeidsmotivasjon.

lær opp ledere for å lykkes.

Ledere spiller helt klart en viktig rolle når det gjelder å skape medarbeiderengasjement på hele arbeidsplassen. Du kan imidlertid ikke forvente at lederne skal endre arbeidsmåten sin over natten. I stedet må bedriften vurdere å gi lederne opplæring og meningsfull veiledning om medarbeiderengasjement. På den måten kan du sikre at lederne dine har medarbeiderengasjement som en nøkkelfaktor i teamene sine.

Du kan for eksempel vurdere å tilby lederne dine opplæring, som i kommunikasjon og teambygging, for å hjelpe dem med å bygge sterkere relasjoner og forbedre motivasjonen i teamene sine. Ledere bør også få opplæring i hvordan de kan identifisere ulike styrker og svakheter hos teammedlemmene og i strategier for å øke medarbeidernes motivasjon. Dette tiltaket vil gjøre det mulig for ledere å hjelpe ansatte til å vokse i selskapet i stedet for å forlate det for å gjøre karriere.

Det viktigste er imidlertid å sørge for at lederne forstår virksomhetens målsettinger. Når et nytt program eller en ny rutine implementeres, er det dessuten avgjørende at lederne får tilstrekkelig opplæring slik at de forstår disse programmene og hvordan de påvirker teamene deres.

Hvis bedriften din for eksempel innfører et nytt opplæringsprogram, bør lederne dine vite hvordan dette programmet fungerer, hvilke medarbeidere som er kvalifisert og hvordan de kan hjelpe medarbeiderne med å melde seg på programmene.

Husk at lederne dine skal håndtere en full arbeidsmengde til daglig. Så det kan være tidkrevende og frustrerende å legge til nye oppgaver eller ansvarsområder. Du kan unngå å overbelaste lederne dine og samtidig oppmuntre dem til å skape større motivasjon på arbeidsplassen ved å gi dem de verktøyene de trenger for å håndtere disse oppgavene raskere og mer effektivt.

Du kan for eksempel vurdere å investere i programvare for anerkjennelse av ansatte. Riktig programvare kan gi ledere muligheten å gi anerkjennelse på bare noen få minutter, slik at de ansatte kan få tilbakemelding umiddelbart. Denne teknologien kan gi lederne dine mulighet til å forbedre motivasjonen i arbeidsstyrken betydelig uten å legge ekstra timer til arbeidsmengden.

Enten du er klar over det eller ikke, spiller lederne dine allerede en viktig rolle i utviklingen av motivasjon på arbeidsplassen. Jobben din er å gi dem de verktøyene og ferdighetene de trenger for å gjøre forbedringer. Det første steget for å gjøre dette til virkelighet er å forstå de ulike faktorene som påvirker medarbeidernes motivasjon.

Last ned vårt faktaark som beskriver faktorene som påvirker medarbeidernes motivasjon og andre ideer om medarbeiderengasjement.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her