Det siste året har vært krevende for både arbeidstakere og arbeidsgivere over hele landet. Koronapandemien har i løpet av kort tid snudd opp ned på en rekke bransjer, der oppsigelser og permitteringer har preget nyhetsbildet. Møre og Romsdal har ikke vært noen unntak, men har også opplevd oppturer der bemanningsbransjen har spilt en viktig rolle med tanke på å få folk tilbake i arbeid.

602a0310-0c7c-426c-831a-cfe06df9e4af
602a0310-0c7c-426c-831a-cfe06df9e4af

- Selvsagt er arbeidsmarkedet også hos oss følsomt for kriser. Pandemien var ikke noe unntak, særlig slik vi opplevde de første månedene.  Likevel har det vært gledelig å se hvordan bemanningsbransjen har kunnet skaffe arbeid til mange av de permitterte, forteller salgssjef i Randstad, Bente Anni Ranum som har ledet det lokale kontoret i Ålesund i mange år. 

Med sine fleksible løsninger og nettverk av kompetente medarbeidere ser Randstad at de raskt kan hjelpe bedriftene tilbake til normal drift i vanskelige tider. I tillegg til å bistå med å hente inn kompetanse har de også kunnet bidra som rådgivere i en periode der bedriftene har vært nødt til å endre fokus og retning. 

- Vi opplevde også takknemlighet fra ledige som vi har kunnet hjelpe, og merket at vi bidro til at mange av våre kunder kunne komme raskt i gang etter at samfunnet delvis åpnet opp. Vi tror at bemanningsbransjen i vårt fylke har gitt et godt bidrag til det relativt store fallet i arbeidsledigheten i 2. halvår, fortsetter hun. 

Lav ledighet lokalt

Arbeidsledigheten er i dag ca. 3 % i Møre og Romsdal, og Randstad registrerer at det igjen er konkurranse om de best kvalifiserte når de skal rekruttere og løse oppdragene. Det er ikke minst en fordel for mange av de arbeidssøkende. 

Som verdens største selskap i sin bransje ser Randstad at pandemien har rammet ulike markeder svært forskjellig, men at verdensøkonomien nå er på vei tilbake til normalnivå. På Vestlandskysten er det ikke lengre så stor strøm av jobbsøkere, som det de opplevde tidligere i høst. Dette stemmer også med at Randstad globalt har gitt en oppdatering til børsen om at man raskere enn forventet har kommet tilbake til normal aktivitet. 

- Mye av årsaken til dette er nok at flere av selskapene synes å ha kommet tilbake til normalen, og strømmen av jobbsøkere dermed har snudd.  

Næringslivet på Nord-Vestlandet er kanskje i større grad enn mange andre regioner vant med å kunne håndtere kriser og store konjunktursvingninger, og komme raskt tilbake i lønnsom drift. Det så man på samme måte som under pandemien, også etter finanskrisen i 2008/2009.

Krisebemanning

- Min oppfatning av dette er at de store bemanningsselskapene har vist seg å være en svært viktig del av «kriseberedskapen» i landet. Rett og slett fordi vår bransje sitter på store HR-ressurser med spesialkunnskap om arbeidsmarkedet i ulike deler av landet, som ikke minst i utfordrende tider betyr mye for svært mange. Det å tape inntekt og gå arbeidsledig virker også inn på helsen til de det gjelder og deres pårørende, så det føles derfor ekstra givende å kunne være med og bidra til at både selskaper og ansatte etter hvert kan se lysere tider i møte, forteller Bente Anni Ranum.

For at bedriftene raskt kan klare å omstille seg og ta inn igjen ansatte, har de ressursene som den samlede bemanningsbransjen rår over, ikke minst i dette året vært av avgjørende betydning. 

Meningsløs debatt

- Etter å ha vært i denne bransjen i snart 20 år og opplevd både kriser og store svingninger i arbeidsmarkedet, er det ikke minst ut fra beredskapshensyn for landet og for arbeidsmarkedet generelt, ganske uforståelig at det fortsatt pågår en politisk debatt om bemanningsbransjen har en viktig og berettiget rolle i samfunnet. Hvem skulle ellers sitte med denne kompetansen og kapasiteten til å handle raskt og effektivt, spør Ranum

Å reise tvil om bransjens rolle vil også skade interessene til mange av de svakeste blant de arbeidssøkende, der vikar og bemanningsbransjen tradisjonelt har våget å satse også på de med «huller i CV-en» og gitt de en sjanse for å etablere seg med stabile arbeidsforhold, som neppe hadde oppstått gjennom tradisjonelle søknadsprosesser direkte med bedriftene. 

Krevende bransjer

Overraskende nok er det så langt i 2020 færre konkurser i fylket enn på samme tid i fjor. Noe kan skyldes utsettelser med betaling av skatt og avgifter, men det viser likevel at mange bedrifter til tross for et tungt år har klart å overleve. 

-   Oppsummert opplever vi det slik at mange av våre kunder innenfor industri og administrative bransjer i løpet av høsten synes å ha klart å komme tilbake til «normalen» og vel så det, sier Ranum

Det skal likevel legges til at ikke alt er like positivt, for selv om Randstad ser at det er mange lyspunkter så presiserer også Ranum at selskapet ikke er særlig involvert i de bransjene der pandemien har slått kraftigst. 

- Vi har i liten grad oppdrag og ansatte knyttet til reiseliv, hoteller og serveringsbransjen. For mange av disse er det fra i høst dessverre en helt annen situasjon, etter en uventet hektisk sommer med særlig nordmenn på ferie i eget land.

Ser framover

Ved avslutningen av et tungt år er det optimisme å spore i bransjen. Randstad har gjennom 60 år levd av å matche arbeidsgivere med jobbsøkere, og håper å kunne sette sitt positive fotavtrykk på arbeidslivet også i lang tid framover. Bente Anni Ranum ønsker at flere politikere også fikk øynene opp for den gode jobben som gjøres på alle plan av arbeidslivet. 

- Mitt nyttårsønske for de arbeidssøkende, bedriftene og vår bransje er at flertallet av norske rikspolitikere vil sette seg bedre inn i hvordan bemanningsbransjen arbeider og de gode resultatene som skapes. Dette også med lærdom fra dette kriseåret, som viser at vår bransje utvilsomt har et viktig samfunnsoppdrag, som en naturlig aktør for å opprettholde og utvikle et velfungerende arbeidsmarked.

Lurer du på hvordan et samarbeide med et bemanningsbyrå fungerer? Last ned bemanningsguiden som gir deg svar på en rekke praktiske spørsmål ved å trykke på knappen under.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her