Et feilstavet navn, en innledning på tjue rader eller et bilde fra 2004. Årsakene som gjør at du blir luket ut i CV-gjennomgangen, kan være enkle å unngå. Følg disse seks enkle rådene, og gi deg selv en hederlig sjanse til å bli med videre!

Skriv klart. Rot ikke til CV-en med unødig vidløftige formuleringer. Begynn med det mest interessante for å fange rekruttererens interesse, og hold det lettfattelig.

forklar stillingsbetegnelsene

Å være prosjektleder, redaktør eller salgssjef kan bety ulike ting på ulike arbeidsplasser. Gi en konkret beskrivelse av de tidligere arbeidsoppgavene dine. Målbare resultater er ekstra bra, men husk å fatte deg i korthet. Bruk gjerne nøkkelord som er enkelt søkbart. Husk at CV-en din gjerne havner i digitale rekrutteringssystemer, og dermed er det viktig at du kan søkes opp på den kompentansen som er viktig og relevant.

strukturer

Klarhet og oversiktlighet er stikkordene. Bruk overskrifter, og begynn alle avsnitt med den mest relevante informasjonen, slik at rekruttereren ikke trenger å lete etter den. Som med flere av de andre punktene i denne artikkelen kan det være greit å få en venn til å lese gjennom, ikke bare for å se etter feil, men også får å avgjøre om det er en logisk sammenheng og struktur i innholdet i CV-en

fyll hullene

Sjekk at det ikke finnes noen tomrom i historikken. Var du ute og reiste et år, så skriver du det. Det er også en erfaring. Er det andre årsaker til at du ikke har en sammenhengende jobbhistorie, så forsøk og forklare dette på en kort og grei måte. Du trenger ikke skrive alt i en CV, noe kan du spare til intervjuet, men sørg for at historikken din ser ryddig og strukturert ut.

Les også denne artikkelen om samme tema. 

velg riktig bilde

Sørg for at det er nytt og aktuelt. Har du langt bølgende hår på bildet, kan det være forvirrende og skape troverdighetsproblemer hvis du er kortklipt på LinkedIn. Bildet bør også være nøytralt og profesjonelt. Du bruker ikke feriebilder i CV-en. Heller ikke selfie. Bilde tatt med mobilkamera er mer enn bra nok, men kle deg i henhold til kleskoden i bransjen du søker og be en venn om å ta bildet. Ha en rolig bakgrunn uten for mye distraherende elementer.

Les mer om det optimale profilbildet her. 

les korrektur

Uansett hvor kvalifisert du er, vil du gi et dårligere inntrykk med språklige feil, stavefeil og feilbrukte semikolon. Be en grundig, språksikker venn lese gjennom CV-en. Man oppdager vanligvis ikke sine egne feil.