arbeidsledig?

Er du, eller har vært, arbeidsledig,  er dette ofte noe vi ikke har lyst til å snakke om i et jobbintervju. Forsøk heller og snu det til noe positivt. Et bra argument for å forklare din arbeidsledighet er den generelle konjunkturen i bransjen du jobbet i, at jobben ikke føltes riktig for deg eller at du simpelthen bestemte deg for å gå videre i karrieren.

sykmeldt?

Sykdom føles ofte privat, og er kanskje ikke noe vi ønsker å diskutere når vi søker ny jobb. Om du får spørsmål, kan du du gjerne forklare kortfattet hva sykmeldingen gikk ut på. Alle erfaringer former oss. Kanskje kan du fokusere på at sykmeldingsperioden har fått deg til å vurdere framtidsplanene på nytt. At det har gitt deg erfaringer som har hjulpet deg med å prioritere hva som er viktig.

fått sparken?

Om du har kommet langt i en jobbsøkerprosess vil arbeidsgiveren gjerne ta en prat med referansene dine. Har du fått sparken fra tidligere arbeidsplass er det ingen god ide å bruke lederen herfra som referanse. Velg heller personer som du vet vil gi deg en bra attest. Husk å aldri snakke negativt om en tidligere arbeidsgiver. Selv om dere har vært uenige vil dette virke negativt. Fortell heller kortfattet og vær så saklig som du kan i forhold til det som har hendt. Forsøk å være objektiv.

fengselsopphold?

Et fengselsopphold er ikke lett og bortforklare, men nevn det heller ikke mer enn nødvendig. En del arbeidsgivere kan, med din tillatelse, be om å vandelsattest og da er det naturligvis viktig å være ærlig slik at du ikke havner i en vanskelig situasjon senere. Selv her kan du trekke fram erfaringer som har gitt positive resultater. Kanskje har du lært deg nye rutiner som hjelper deg å fokusere, studert eller fått nye innsikter i forhold til dine medmennesker.

time-out? 

Valgte du å reise bort fra alt for å slappe av på stranden i et par måneder, eller trengte du en pause av en annen grunn? Det er ikke alltid nødvendig å forklare korte hull, men å våge og ta en time-out kan faktisk si endel om deg som person. Dette kan være fordelaktige å nevne i et intervju.

andre tomrom?

Et tips er å oppgi ansettelsesforhold og utdanning etter årstall, og ikke eksakte datoer. På den måten er det lettere å skjule mindre luker man har hatt i løpet av enkelte perioder. Tomrom som skyldes fødselspermisjon, videreutdanning eller lange reise kan du legge inn i CV-en på samme måte som andre erfaringer.